Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Surap pemberitahuan dari RT/01 Dusun Saman, tentang antisipasi penyebaran Virus Covid-19 teruntuk taruna/I STTKD Training Center yang bertahan di kos/kontrakan  area dusun saman / sekitar dan atau yang sedang di luar kota namun akan kembali ke wilayah dusun saman.

Dimana, terdapat peraturan yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan. Berikut lampiran surat pemberitahuan untuk dapat dilihat dan dicermati.

Surat Pemberitahuan Antisipasi Covid-19 di Lingkungan RT 01 Saman

Perhatian ini juga ditujukan kepada taruna/I  STTKD Training Center khususnya  Jurusan AMTO yang kost/kontrak di Dusun Saman dekat STTKD.

Demikian harap dimaklumi. Terima kasih.